رزومه اصلی

محمد حبیب آبادی

متولد:

۱۹ - ۷ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه آزاد سمنان ، کارشناسی معدل , ۱۲.۵

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۰

شرکت ساسان ساختار فدک

، مالی و حسابداری

، کارشناس مالی

، کارشناس