رزومه اصلی

Marziyeh Taghizadeh

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۷۲

جنسیت:

زن

پروژه‌ها

۱۳۹۳

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

interview and negotiation skill

80% Complete

Traditional medicine

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)