رزومه اصلی

محبوبه اولیاییان

متولد:

۴ - ۱۲ - ۱۳۶۸

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

مدیریت بازرگانی

انساني ، دانشگاه غیرانتفاعی پرندک ، کارشناسی معدل , ۱۴

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲

Book site

، سایر

، قسمت دفتری

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

آفیس

40% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

40% Complete

فعالیت های داوطلبانه

علاقه مندبه كاردفتري

كارهنري گلسازي وآرايشگري

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

رهبری