رزومه اصلی

محمد مهدی دادفر

متولد:

۱۷ - ۵ - ۱۳۶۶

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲

پزشکی

عمومی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دکتری معدل , ۱۸.۵۹

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵

نیروهای مسلح

، پزشکی درمانی/پرستاری

، رئیس درمانگاه آبکار همدان

، مدیر ارشد

آذر ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵

دادگستری

، پزشکی درمانی/پرستاری

، پزشک اداره زندان های مرکزی همدان

، کارشناس

دی ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵

ارتش

، پزشکی درمانی/پرستاری

، رئیس درمانگاه قهرمان همدان

، مدیر ارشد

مهر ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵

بخش خصوصی

، پزشکی درمانی/پرستاری

، پزشک اورژانس بیمارستان بوعلی همدان

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۵

ارتش

، پزشکی درمانی/پرستاری

، مدیر ایمنی بیمارستان

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

پزشکی

100% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری