رزومه اصلی

الهه یعقوبی

متولد:

۲۹ - ۶ - ۱۳۶۷

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰

مهندسی صنایع

تحلیل سیستم ها ، دانشگاه تبریز ، کارشناسی معدل , ۱۶

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

مدیریت اجرایی

دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸

خلاصه فعالیت‌ها , رتبه ۳ کنکور کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۵ تاکنون

نما

، منابع انسانی / آموزش

، کارشناس منابع انسانی

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : انجام پروژه های مختلف منابع انسانی از جمله پیاده سازی برنامه های انگیزش - مدیریت دانش و اتصال آن به سیستم ارزیابی عملکرد- برگزار ی کانون های ارزیابی - تدوین مدل شایستگی - برگزاری دوره های آموزشی در راستای توانمندسازی کارکنان بر اساس نیاز سنجی آموزشی آنان و...

سوابق آموزشی

پروژه‌ها

۱۳۹۴

شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر جذابیت برند کارفرمایی در شرکت مپنا

پژوهشگر

شناسایی آندسته از عواملی که از دیدگاه مدیران مپنا بعنوان کارمند در جذب و متعد ساختن آنها نسبت به برند مپنا، در این پژوهش مد نظر بود.
۱۳۹۵

عارضه یابی سیستم های منابع انسانی شرکت فن نیرو

کارشناس منابع انسانی

۱۳۹۶

تجزیه و تحلیل مشاغل و ارائه مدل شایستگی برای مشاغل کلیدی شرکت راه سازی سداد

کارشناس منابع انسانی

۱۳۹۷

برگزاری کانون ارزیابی مدیران نیروگاه شهید منتظری اصفهان

ارزیاب

۱۳۹۷

پیاده سازی سیستم مدیریت دانش و اتصال آن به نظام ارزیابی عملکرد در شرکت بام راه

کارشناس منابع انسانی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

پیاده سازی سیستم های منابع انسانی

100% Complete

MS Office

100% Complete

expert choice

100% Complete

Microsoft Visio

100% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

60% Complete

فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی