رزومه اصلی

جمشید صفری

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

اقتصاد

علوم انسانی ، دانشگاه دبیرستان استقلال معدل , ۱۳

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۷۳ تا آذر ۱۳۹۱

شرکت پلاستیک شاهین

، مسئول دفتر

، مسئول دفتر مدیرعامل