رزومه اصلی

سید علی شاه صاحبی

متولد:

۲۶ - ۱۰ - ۱۳۷۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تاکنون

معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

مطالعات سیاست گداری ، دانشگاه امام صادق علیه السلام ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۱

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵

دفتر امام رضا علیه السلام

، سایر

، مسئول محتوایی

، کارشناس

اسفند ۱۳۹۴ تاکنون

بسیج دانشجوبی دانشگاه

، سایر

، نشریه فتح، سردبیر

، کارشناس

مهر ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۴

بسیج دانشجوبی دانشگاه

، سایر

، مدیریت سایت بسیج دانشگاه