افشین درخش

متولد:

۱ - ۷ - ۱۳۶۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹

الکتروتکنیک

قدرت ، دانشگاه آزاد اسلامی معدل , ۱۲