رزومه اصلی

سید مظهر خلیلی کرندی

متولد:

۱۵ - ۵ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تا ۰

مدیریت دولتی

سیستمهای اطلاعاتی(MIS) ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۵۳۰

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۰

گروه صنعتی فولاد بهمن

، سخت افزار و شبکه

، کارشناس انفورماتیک

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۱

گروه صنعتی فولاد بهمن

، روابط عمومی/ محتوا و رسانه

، کارشناس روابط عمومی و امور نمایشگاهی

، کارشناس

خرداد ۱۳۹۱ تاکنون

گروه صنعتی فولاد بهمن

، منابع انسانی و آموزش

، مشاور مدیر عامل

خرداد ۱۳۹۱ تاکنون

گروه صنعتی فولاد بهمن

، منابع انسانی و آموزش

، کارشناس منابع انسانی

، کارشناس

آبان ۱۳۹۳ تاکنون

گروه صنعتی فولاد بهمن

، داروسازی و بیو تک

، مدیریت داخلی

فروردین ۱۳۹۴ تاکنون

گروه صنعتی فولاد بهمن

، سایر

، مدیریت تولید

تیر ۱۳۹۴ تاکنون

گروه صنعتی فولاد بهمن

، عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری

، مدیریت کارخانه

، مدیر ارشد

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی