رزومه اصلی

shiva talari

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

MBA

دانشگاه دانشگاه سراسری خوارزمی ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵

صدا سیما

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، مدیر پروژه

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵

صدا سیما

، روابط عمومی/ محتوا و رسانه

، هماهنگی

فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵

صدا سیما

، مالی و حسابداری

، مالی اداری

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار مالی محک

60% Complete

Microsoft Excel

60% Complete

Microsoft Word

100% Complete

WordPress

60% Complete

CorelDRAW

60% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی