رزومه اصلی

عدالت سلیم

متولد:

۱۸ - ۵ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

اقتصاد

اقتصاد تولید ومدیریت ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

علوم اقتصادی

20% Complete

spss,,,,,eviews,,,,,shazam

20% Complete