رزومه اصلی

مرتضی لشگری

متولد:

۲۸ - ۷ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

شیمی کاربردی

کاربردی ، دانشگاه آزدا اسلامی تاکستان ، کارشناسی معدل , ۱۵.۷۴

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

افتخارات

مقام اول مطالعه و تحقیق در کشور در سال 88.مقام دوم استانی مطالعه و تحقیق در سال 87 و مقامهای دیگر در حوزه های ادبی و دینی و هنری