مهدی مقدس فریمانی

متولد:

۷ - ۲ - ۱۳۵۶

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

پروژه‌ها

۱۳۷۵

برنامه نویسی سیستم طراحی نقشه فرش

۱۳۷۹

برنامه نویسی سیستم مالی شامل دارایی ثابت - انبار - حقوق دستمزد - خزانه داری در موسسه کیهان

۱۳۸۱

تبدیل برنامه مالی یکی از شرکتهای مطرح از Dos به WINDOWS

۱۳۸۲

تولید ماژول های ایجاد پرونده دائم حسابرسی و مدیریت ریسک و آزمونهای کنترل داخلی برای سازمان حسابرسی

۱۳۸۳

تولید برنامه حسابرسی کامپیوتری و تهیه کاربرگهای حسابرسی از راه اتصال به اطلاعات شرکتها

۱۳۸۴

تولید ابزارهای مختلف مورد نیاز شرکتهای حسابرسی

۱۳۸۵

تولید برنامه و مدیریت پلاک کوبی دارایی های ثابت و خط تولید پتروشیمی برزویه

۱۳۸۷

کانورت اطلاعات سیستمهای مختلف مالی در بیش از 30 شرکت مختلف پیمانکاری زیر مجموعه بنیاد مستضعفان مانند آتی ساز , کیانمهر , خانه و ... و همچنین آب منطقه ای و شرکت توزیع برق زاهدان

۱۳۸۶

مشارکت در اصلاح حساب شرکتهای مختلف مانند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکتهای دیگر

۱۳۸۸

تولید برنامه های مالی هواپیمایی آریا با قابلیت کارکرد در فرودگاههای مختلف

۱۳۸۸

استقرار سیستم مالی جدید شرکت پخش فرآورده های پزشکی و کانورت اطلاعات سیستمهای قدیم

۱۳۸۹

تولید برنامه تهیه صورتهای مالی تجمیعی و پیاده سازی آن در شهرداری تهران جهت تهیه صورتهای مالی تجمیعی از سال 89 تا 92