کیارش محمدی ( شماره دانشجویی: ۹۵۱۲۷۶۲۴۵۸ )

متولد:

۲۴ - ۹ - ۱۳۷۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه فردوسی مشهد ، کارشناسی

مختصری از من

www.linkedin.com/in/keykia