امین اسحق فرد

متولد:

۲۲ - ۶ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۳ تا

مدیریت بین الملل بازرگانی

بازرگانى ، دانشگاه آمریکایی قبرس ، کارشناسی

پیشینه شغلی

آبان ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۶

Goldiran Airconditioner Pars(LG)

، سایر

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : -Contact with Korea and China headquarters to pursue about orders and documents. -Sending documents to customs clearance and continuous follow-up to dipose of goods. -preparing specific reports to Korea,China headquarters and top managers. -Checking documents submitted by Korea and China to ensure that documents are correct. - In necessary,follow up with the customs and headquarter for combating trafficking in goods to release goods detained on suspicion of smuggling goods. -Follow up and request Iran code and GS1 code. -communication with banks for financial issues and solving bank obligation.

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

strategic Management

100% Complete

International Trade

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Power Point

80% Complete

Adobe Photoshop

80% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

حل مسئله و تصمیم گیری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

مختصری از من

به عنوان فرديكه با توجه به مدرك مرتبط و علاقه اينجانب در چارچوب حرفه خود در ضمينه بازرگانى فعاليت داشتم و بسيار مفتخر خواهم بود كه از تخصص و حرفه خود در راستاى رسيدن هرچه بهتر به اهداف شركت با شما همكارى هاى لازم را انجام دهم. ويژگى هايى كه فكر ميكنم مى تواند در راستاى پيشبرد اهداف سازمان مفيد باشد ميتوان به بالا بودن روحيه كار گروهى و احساس مسئوليت در كليه امور واگذارى شده اشاره كرد، شايان ذكر است سخت كوشى و پيگيرى امور محوله نيز از خصلت هاى اينجانب بوده و همچنين مديريت بحران در مواقع بحرانى از عوامل موفقيت اينجانب در طى زندگى كارى بنده بوده است، لذا با توجه به شرح مختصر از قابليت هاى ذكر شده اميدوارم درصورت همكارى با سازمان فرد مفيد و كارآمدى باشم.