رضا عباسی

متولد:

۲۱ - ۶ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

مهندسی مکانیک

طراحی جامدات ، دانشگاه آزاد تبریز

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

ِEspinas Notebook

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

aslani mobile

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

mobile software

100% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

انگلیسی

40% Complete