رزومه اصلی

کمال حیدری

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

مهندسی شیمی

بیوتکنولوژی ، دانشگاه علوم و تحقیقات واحد بوشهر ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶.۸۹

پیشینه شغلی

آذر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳

پالایشگاه چهارم پارس جنوبی

، مهندسی شیمی

، بهره بردار

آذر ۱۳۹۲ تاکنون

پالایشگاه هفتم پارس جنوبی

، مهندسی شیمی

، راه انداز و بهره بردار با شرکت اویکو

پروژه‌ها

۱۳۹۴

حذف فلز سنگین روی با استفاده از جلبک قهوه ای گلاسیلاریا

نگارنده

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهارت کامل با توربین SGT600SIEMENSE

100% Complete

آشنایی با ورد

100% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری