رزومه اصلی

سحر مهدوی

متولد:

۲۹ - ۲ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

برق

الکترونیک ، دانشگاه ازاداسلامشهر

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴

جانبو

، سایر

، پرسنل صندوقدار

اسفند ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۳

فروشگاه شمس

، سایر

، پرسنل و صندوقدار

مختصری از من

شغل درخواستی: کارمند فروشگاه درامد درخواستی :12000000ریال