رزومه اصلی

کیوان اسمعیلیان

متولد:

۲۶ - ۱۱ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

مدیریت

بازرگانی ، دانشگاه فردوس

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

بسپار شیمی سپیدان

، سایر

، حسابرس مشتری

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

ای پلیمر

، بازاریابی و فروش

، کارمند فروش

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار های office

100% Complete