رزومه اصلی

مریم رضاخانی طالقانی

متولد:

۱۲ - ۳ - ۱۳۷۰

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

زیست شناسی سلولی و مولکولی

ژنتیک ، دانشگاه سراسری شهرکرد ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸

خلاصه فعالیت‌ها , استعداد درخشان دارای سه پوستر در کنگره های بین المللی ژنتیک و بیوتکنولوژی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

پژوهشکاه ملی مهتدسی ژنتیک و زیست فتاوری

، سایر

، محقق

خلاصه فعالیت‌ها : همسانه سازی ژن ، کار با باکتری، کشت سلول های یوکاریوتی، ترانسفکت ژن به سلول های یوکاریوتی، کار با انواع روش های ترانسفکشن الکتروپوریشن، لیپوفکشن، تیمار سلول ها با آنتی بیوتیک و تست زنده مانی سلول ها MTT، بررسی بیان ژن ، الایزا، وسترن بلاتینگ، الکتروفورز بر روی ژل پلی اکریل آمید، دات بلاتینگ، کپسوله کردن باکتری،PCR

پروژه‌ها

۱۳۹۳

Construction of Stable Cell Line Expressing Codon Optimized Human Interferon-β gene in CHO Cells

محقق

سه پوستر در کنگره ی بین المللی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

طراحی رئال

100% Complete

ICDL1,2

100% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

80% Complete

فعالیت های داوطلبانه

فرهنگی، هتری، ورزشی، اجتماعی، ترجمه ی متون انگلیسی