رزومه اصلی

فاطمه حسنی شوره

متولد:

۱۴ - ۱۰ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱

شیمی

کاربردی ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج ، کارشناسی