مرتضی غلامی

متولد:

۳۱ - ۶ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰

زمین شناسی (علوم پایه)

اقتصادی ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸.۳

پیشینه شغلی

آذر ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۶

شرکت داروگستر رازی

، بازاریابی و فروش

دی ۱۳۹۱ تا آذر ۱۳۹۴

شرکت داروگستر رازی

، بازاریابی و فروش

فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۰

موسسه سامانه مدیریت ایران" ساما و موسسه سنجش تکمیلی

، منابع انسانی و آموزش

فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۰

شرکت مهارآب تهران

، سایر

فروردین ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۱

بیمه آسیا

، بازاریابی و فروش

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مدیریت اجرایی

80% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Mabna

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری