مهدی زرین چقانی

متولد:

۲۴ - ۳ - ۱۳۶۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

مدیریت بازرگانی

بازرگانی ، دانشگاه امین اصفهان ، کارشناسی معدل , ۱۴

۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳

فوق دیپلم برق صنعتی

دانشگاه دولتی شهید صدوقی یزد ، کارشناسی معدل , ۱۵