رزومه اصلی

کوروش تاجیک

متولد:

۱۶ - ۱۰ - ۱۳۷۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تاکنون

مدیریت صنعتی

دانشگاه آزاد ، کارشناسی