رزومه اصلی

میثم کشتکارگروسی

متولد:

۱۲ - ۶ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴

مهندسی کشاورزی

زراعت و اصلاح نباتات ، دانشگاه آزاد رودهن ، کارشناسی معدل , ۱۶.۷۲