رزومه اصلی

Ali Ghadbeygi

متولد:

۲۲ - ۷ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

صنایع

تحليل سيستم ها ، دانشگاه ازاد اسلامی اراک ، کارشناسی