رزومه اصلی

محمدرضا جوان زیباطلب

متولد:

۱۰ - ۸ - ۱۳۶۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

مدیریت دولتی

نیروی انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۱ تاکنون

دولتی

، منابع انسانی و آموزش

، کارشناس آموزش

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

آموزش و بهسازی منابع انسانی

60% Complete

MS Office

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

مسئولیت پذیری و پاسخگویی