رزومه اصلی

فرهاد موثق آلانق

متولد:

۲۱ - ۲ - ۱۳۹۷

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

مکانیک

سیالات ، دانشگاه آزاد تهران مرکز ، کارشناسی معدل , ۱۴.۱۳

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۵ تا خرداد ۱۳۹۶

دانشگاه افسری امام علی

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، مسیول شیفت عصر کتابخانه

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Word

20% Complete