ابراهیم پوریعقوب

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

آمار

ریاضی ، دانشگاه پیام نور تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۵

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶

آمار

دانشگاه شهید باهنر کرمان ، کارشناسی معدل , ۱۴

خلاصه فعالیت‌ها , تحلیل پایان نامه های دانشجویی و همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه شهید باهنر کرمان در زمینه بررسی وضعیت مواد مخدر

پیشینه شغلی

مرداد ۱۳۹۴ تاکنون

اداره آموزش و پرورش شهرستان تالش

، منابع انسانی و آموزش

خلاصه فعالیت‌ها : اجرای دوره های آموزشی(ضمن خدمت) فرهنگیان؛ پشتیبانی سیستم های جامع آموزش و پرورش در سطح شهرستان

مرداد ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۴

اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان

، منابع انسانی و آموزش

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : همکاری در تهیه و تنظیم پیک های نوروزی مقطع ابتدایی، حقوق شهروندی

مهر ۱۳۸۹ تا مرداد ۱۳۹۳

اداره آموزش و پرورش شهرستان تالش

، منابع انسانی و آموزش

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهارت های ICDL

80% Complete

نرم افزار آماریminitab

80% Complete

نرم افزار آماری SPSS

80% Complete