علیرضا فتحی پور

متولد:

۲۵ - ۸ - ۱۳۴۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰

مهندسی مکانیک

طراحی جامدات ، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، کارشناسی