رزومه اصلی

محمد نادری

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تا ۱۳۹۲

تربیت بدنی

فیزیولوژی ورزشی ، دانشگاه شهرکرد ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶.۴

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مربی گری

80% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی