مهرک زارع زاده

متولد:

۲۷ - ۶ - ۱۳۵۵

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲

سیستم های اطلاعاتی (Information Systems)

دانشگاه شفیلد انگلستان ، کارشناسی ارشد معدل , ۷۲

۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸

مهندسی کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، کارشناسی معدل , ۱۳.۱۳

۱۳۶۹ تا ۱۳۷۲

ریاضی فیزیک

دانشگاه مدرسه استعدادهای درخشان (فرزانگان) ، دیپلم معدل , ۱۸.۵

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۷۸ تا آذر ۱۳۸۱

انتشارات آستان قدس رضوی

، سایر

، کارشناس

شهریور ۱۳۷۹ تا شهریور ۱۳۸۱

همتا رایانه

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، کارشناس

آذر ۱۳۸۱ تا شهریور ۱۳۸۴

تامین قطعات ایران خودرو دیزل (اپکو)

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

شهریور ۱۳۸۴ تا مرداد ۱۳۹۰

تامین قطعات ایران خودرو دیزل (اپکو)

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

آذر ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۳

گروه سرمایه گذاری رامان

، برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار

، کارشناس

اردیبهشت ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۵

شرکت آلپاپخش (شرکت پخش آماده لذیذ)

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، مدیر ارشد

شهریور ۱۳۹۵ تاکنون

شرکت پویاپخش (شرکت پخش رشد)

، برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار

، مدیر ارشد

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی