نگین سادات موسوی

متولد:

۶ - ۵ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴

مدیریت امور بانکی

مديريت امور بانكي ، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب ، کارشناسی معدل , ۱۴