فرشاد صالحیان دردشتی

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۶۷ تا ۱۳۷۲

مهندسی کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه اصفهان ، کارشناسی معدل , ۱۴.۲۵

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۷۲ تا فروردین ۱۳۷۶

اداره کل نوسازی مدارس

، نرم افزار و فناوری اطلاعات