نسیم بازوبندی

متولد:

۱ - ۵ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱

مهندسی مواد

شناسایی ، انتخاب و ساخت مواد ، دانشگاه فردوسی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸.۶۲

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸

مهندسی مواد

متالورژی صنعتی ، دانشگاه فردوسی ، کارشناسی معدل , ۱۶.۲۷

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۳

دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر

، منابع انسانی و آموزش

تیر ۱۳۹۲ تاکنون

دانشگاه جامع علمی کاربردی

، منابع انسانی و آموزش

آبان ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴

پارت سازی مشهد

، مهندسی صنایع

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۴

پارت سازی مشهد

، بازاریابی و فروش

دی ۱۳۹۴ تاکنون

پارت سازی مشهد

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Office

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی