محمد متانت

متولد:

۲۰ - ۶ - ۱۳۵۶

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تاکنون

مدیریت

بازرگانی ، دانشگاه پیام نور ، کارشناسی

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۸۴ تاکنون

پارس مرکبات

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

، مدیر ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

بازاریابی و فروش

60% Complete

نرم افزار کامپیوتر

40% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مشتری مداری