علی قلی پور

متولد:

۳۰ - ۶ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

اسفند ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۳

نیروی انتظامی

، سایر

خرداد ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۴

جهاد کشاورزی

، سایر

آذر ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵

تاکسیرانی

، سایر