رزومه اصلی

زهره براتی

متولد:

۲۹ - ۶ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه رازی کرمانشاه ، کارشناسی معدل , ۱۶

۱۳۹۵ تاکنون

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه تربیت مدرس تهران ، کارشناسی ارشد

خلاصه فعالیت‌ها , دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار office

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی