رزومه اصلی

سوگند افشاری

متولد:

۶ - ۸ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

مدیریت فناوری اطلاعات

سیستم های اطلاعاتی پیشرفته ، دانشگاه تهران جنوب ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۹۴ تاکنون

پردیس اول کیش

، بازاریابی و فروش

، CRM,CM

اردیبهشت ۱۳۹۳ تاکنون

ماتل

، بازاریابی و فروش

، VAS Expert

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

حل مسئله و تصمیم گیری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مشتری مداری