رزومه اصلی

Kian Fadaizadeh

متولد:

۲۷ - ۱۰ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴

مهندسی عمران

عمران _ عمران ، دانشگاه تهران ، کارشناسی

۱۳۹۴ تاکنون

مهندسی عمران

مهندسی و مدیریت منابع آب ، دانشگاه شهید بهشتی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۳۸

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Lingo

100% Complete

qual 2k

40% Complete

CEqual

40% Complete

Microsoft Excel

80% Complete

ArcGIS

60% Complete

AutoCAD

60% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete