رزومه اصلی

Akdmckm Kjdncowem

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۶۸

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

fvsfsvsdf

dfvsfdvsfrehh ، دانشگاه dh dfddsfv ، کارشناسی ارشد

خلاصه فعالیت‌ها , dhg hdg

۱۳۹۴ تاکنون

dfvfdv

efvfsdv ، دانشگاه dfvdsfvvfsdf ، کارشناسی

خلاصه فعالیت‌ها , fvfdsvsfd

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۰ تاکنون

sdfsfds

، مهندسی برق

، dfbsbdsdf

خلاصه فعالیت‌ها : sdfbdbbd

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

dfsdfbsdfbb

60% Complete

vsebsrbgbgs

60% Complete

Matlab

60% Complete

ICDL1,2

80% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

60% Complete

مختصری از من

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa