پرهام هزاوه

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳

مهندسی صنایع غذایی

تکنولوژی مواد ، دانشگاه دامغان ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

خلاصه فعالیت‌ها , چاپ مقالات بین المللی

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵

شرکت مدلینک

، بازاریابی و فروش

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : راه اندازی بیمارستان ها افزایش میزان فروش نسبت به دوره مشابه انجام فعالیت های گروهی فعالیت های علمی

فروردین ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴

شرکت ماردین

، سایر

خلاصه فعالیت‌ها : تاسیس شعب ونظارت بر آنها اخذ نمایندگی برنامه ریزی برای واحد ها و نیروهای تحت سرپرستی برگزاری جلسات آموزشی کالایی و مارکتینگ توانایی انجام فعالیت های کاری تحت فشار