رزومه اصلی

هاشم مختاری

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

علوم اقتصادی

توسعه و برنامه ریزی اقتصادی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰

علوم اقتصادی

اقتصاد کشاورزی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، کارشناسی معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۱

پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت

، بازاریابی و فروش

، کارمند

، کارشناس

بهمن ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵

شاهسوند

، بازاریابی و فروش

، سرپرست فروش

، کارشناس

پروژه‌ها

۱۳۹۱

تدوین اسناد راهبردی و بین الملل در خصوص جامعه اطلاعاتی

محقق

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهارت های هفتگانهICDL

100% Complete

Eviews

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری