رزومه اصلی

عطیه ذوالفقاری

متولد:

۱۱ - ۸ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه غیر انتفاعی شفق ، کارشناسی معدل , ۱۲.۵

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۴ تاکنون

صنایع ریخته گری ایران ذوب

، بازاریابی و فروش

، اداری

، کارشناس

دی ۱۳۹۳ تا تیر ۱۳۹۴

بهسان قطعه

، سایر

، منشی حسابدار

، کارشناس

مرداد ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۳

پخش لبنیات

، حسابداری و حسابرسی

، حسابدار فروش

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کامپیوتر

80% Complete

نرم افزار هلو-نرم افزار حسیب

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete