رزومه اصلی

حدیث امینی

متولد:

۲۲ - ۴ - ۱۳۷۳

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تاکنون

مدیریت

صنعتی ، دانشگاه قم ، کارشناسی

پروژه‌ها

۱۳۹۵

بررسی علل مشکلات ایجاد شده در کارخانه دام و طیور فدک

گفتگو با مدیر عامل کارخانه و بررسی دقیق مشکلات ایجاد شده، علل ایجاد آنها و سپس بررسی راه حل مشکلات

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

تایپ

80% Complete

Microsoft Word

60% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

مختصری از من

اینجانب ضمن دارا بودن مهارت ارتباطی قوی، مهارت بازاریابی هم دارم. همچنین قلم خوبی داشته و میتوانم از آن جهت نگارش متن های ادبی، نامه های اداری و غیره استفاده کنم.