رزومه اصلی

محمد حاصلی

متولد:

۳۱ - ۶ - ۱۳۶۶

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

معاف

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

، حسابداری و حسابرسی

، کارشناس