رزومه اصلی

محمد رشیدی

متولد:

۴ - ۱۲ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۹۴ تاکنون

قطار شهری

، سایر

، حفاظت فیزیکی

، کارشناس