رزومه اصلی

ندا اسدی

متولد:

۲۲ - ۲ - ۱۳۶۶

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸

کامپیوتر

سختافزار ، دانشگاه آزاد ، کارشناسی