رزومه اصلی

فاطمه زهرا رضانژاد

متولد:

۲۵ - ۱۲ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

مهندسی مکانیک

ساخت و تولید ، دانشگاه ایت الله املی/دانشگاه کار ، کارشناسی معدل , ۱۶

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی ، دانشگاه دانشگاه کار ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

فولاد ماشین نکا

، مهندسی مکانیک/هوافضا

، مدیر کنترل و تضمین کیفیت

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

آزمایشگاه همکار بردنا

، سایر

، مدیر فنی آزمایشگاه و کنترل کیفیت

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

1. گواهینامه iso9001/18001

20% Complete

ICDL2

20% Complete

3. گواهینامه بازرسی جوش

20% Complete

4. ازمون های استاندارد ایمنی و عملکردومصرف انرژی وسایل بردتی

20% Complete

5. تخمین عدم قطعیتاندازه گیری با نرم افزارGUM WORK bench

20% Complete

ICDL1,2

100% Complete

AutoCAD

100% Complete

Solidworks

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete