رزومه اصلی

حمید محمدی راد

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶.۶۷

۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷

مهندسی مکانیک

حرارت و سیالات ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، کارشناسی معدل , ۱۴.۹۱

۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱

ریاضی فیزیک

دانشگاه دبیرستان امام جعفر صادق (ع) ، دیپلم معدل , ۱۹.۴۵

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴

شرکت پتروشیمی رازی

، عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری

، کارشناس تعمیرات مکانیک

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : کارشناس تعمیرات مکانیک شرکت نصب و تعمیرات نیروگاه های حرارتی خوزستان (KPIM) در پروژه رازی

مهر ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۵

شرکت پتروشیمی رازی

، عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری

، سرپرست مکانیک ثابت واحد DAP2

خلاصه فعالیت‌ها : سرپرست مکانیک ثابت واحد DAP2 شرکت نصب و تعمیرات نیروگاه های خوزستان (KPIM) در پروژه رازی

آبان ۱۳۹۵ تاکنون

شرکت پتروشیمی رازی

، مهندسی مکانیک

، کارشناس ماشینری

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : کارشناس ماشینری شرکت نصب و تعمیرات نیروگاه های خوزستان (KPIM) در پروژه رازی

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی